Up
Down

Heden en toekomst

Actief en innovatief bijdragen aan een ecologische kringloopeconomie

Afgewerkte olie, koelvloeistof, remvloeistof, oplosmiddelen, ernstig vervuild afvalwater, vaste olie- of vethoudende productiemiddelen – in het streven naar een ecologische kringloopeconomie is het recyclen van productieresten en gevaarlijk afval en de daaruit gewonnen producten, van even groot belang als correct afval beheer.

Met de modernste installaties, die een zo klein mogelijk beroep doen op natuurlijke hulpbronnen, en innovatieve technische procedés, die veel verder gaan dan de huidige eisen van de Europese richtlijnen, ondersteunt KS-Recycling GmbH & Co. KG de kringloop van herbruikbare afvalstoffen, waardoor het een belangrijke bijdrage levert aan ecologische en economische duurzaamheid. Uit verbruikte oliën produceren we vandaag de dag bijvoorbeeld basis-, smeer-, flux- en stookolie, en wij regenereren koel- en remvloeistoffen voor hernieuwde toepassing.

Ook ons wagenpark vormt een belangrijke milieutechnische poot onder ons bedrijf. Wij beschikken over voertuigen voorzien van Euro 5 motoren uitgevoerd met gecompartimenteerde tanks waarmee de afvalstoffen op een zo schoon mogelijke manier worden opgehaald en vervoerd. Voor het ter plekke inzamelen van afval stellen wij onze klanten containersystemen ter beschikking.

KS-Recycling GmbH & Co. KG is een bedrijf dat zijn werkterrein heeft in heel Europa. Om het logistieke concept in heel Europa effectief te maken, hebben wij enige jaren geleden geparticipeerd in de oprichting van een groep van middelgrote bedrijven. Zo stellen wij onze klanten in staat, altijd snel en gemakkelijk een beroep te doen op onze vuilafvoerdiensten, onafhankelijk van hun geografische positie. Bovendien garandeert het bestaan van deze groep dat overgenomen afval soort bij soort wordt ingezameld en zo goed mogelijk productief wordt gemaakt.

De bescherming van het milieu en het zuinig omspringen met natuurlijke hulpbronnen zijn voor ons van wezenlijk belang. Daarom heeft KS-Recycling in 1997 een milieumanagementsysteem geïnstalleerd, dat in overeenstemming met het communautaire milieubeheer- en milieuauditsysteem EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) wordt gecontroleerd en gevalideerd. Eens per drie jaar laat het bedrijf in overeenstemming met EMAS alle milieurelevante activiteiten door de TÜV testen en certificeren – milieubeheer, milieuprogramma, milieumanagementsysteem, milieuauditsysteem en milieuverklaring. Verder worden zowel KS-Recycling GmbH & Co. KG als de betreffende dochterbedrijven door externe experts gecontroleerd en geverifieerd. Hiertoe tellen certificatiestandaards zoals DIN ISO 9000 e.v. (kwaliteit), DIN ISO 14001 (milieu) en EfB (Entsorgungsfachbetrieb (vakbedrijf afvalverwerking) § 52 van de Duitse wet betreffende afval en hergebruik), enzovoort. De TÜV voert ook de jaarlijkse controle van het milieumanagementsysteem uit.