Up
Down

Cijfers en feiten

Plaats van vestiging

Plaats van vestiging:
 
GS-Recycling Nederland BV:
Hoogoorddreef 9
Amsterdam 

KS-Recycling GmbH & Co. KG
Raiffeisenstrasse 38
Sonsbeck (Noord-Rijnland-Westfalen)

Activiteiten:

GS-Recycling BV
Inzameling en op- en overslaan van vloeibare afvalstoffen uit diverse industrieën en garagebranche.

KS-Recycling GmbH & Co. KG  
    
afvalverwerking en recycling van afgewerkte olie, oplosmiddelen, vervuild afvalwater, accu’s en overige vloeibare en vaste afvalproducten; de productie van verschillende brandstoffen (KS-Thermic), basis- en smeeroliën van verschillende kwaliteiten (KS-Lubric) en chemische producten op glycol- en polyglycoletherbasis (KS-Chemic) uit de ingezamelde afgewerkte olie, koel- en remvloeistoffen.

Bedrijfsleiding:   
    
GS-Recycling BV:
Guido Schmidt (oprichter / bestuurder (= Gründer / Geschäftsführer)
Olaf Eijgelaar (directeur)
   
KS-Recycling GmbH & Co. KG:
Guido Schmidt ( directeur/ bestuurder)
Bernd Dorlöchter (algemeen directeur)

Medewerkers:
    
totaal aantal: 96

Milieu:
    
validatie in overeenstemming met EMAS (eco-audit) om de 3 jaar;
jaarlijkse milieu-audit in overeenstemming met DIN EN ISO 14001;
jaarlijkse kwaliteitsaudit in overeenstemming met DIN ISO 9000 e.v.;
jaarlijkse certificering als vakbedrijf afvalverwerking (Entsorgungsfachbetrieb, Efb);
controles als vlg. de Duitse waterhuishoudingswet WHG gecertificeerd bedrijf;
Laboratorium gecertificeerd vlg. § 25 afvalwet van de deelstaat