Up
Down

Milieu

Nauwkeurige analyses bieden zekerheid

Van reststoffen naar nieuwe grondstoffen
KS-Recycling GmbH & Co. KG voert afval en reststoffen niet alleen af op een correcte manier, maar heeft zich ook de opgave gesteld deze stoffen zo veel mogelijk te hergebruiken. Daarmee leveren wij een belangrijke bijdrage aan het ontzien van natuurlijke hulpbronnen en maken door “nul-emissie” als ondernemingsdoelstelling te kiezen, het principe van ecologische en economische duurzaamheid als het ware tot ons bedrijfsdoel.

Als een van de weinige ondernemingen in deze branche voldoen wij aan de eisen van de Duitse verordening afgewerkte olie (AltÖlV versie 16-04-2002) en houden wij zelf nog strengere eisen aan.

Wij investeren voortdurend in de ontwikkeling van moderne methoden en zorgen ervoor dat onze installaties steeds met de nieuwste technieken zijn uitgerust. Op deze manier zijn wij in staat om steeds meer van het door ons afgevoerde afval geschikt te maken voor hergebruik.

Wij werken efficiënt en intensief aan het minimaliseren van de uitstoot van verontreinigende stoffen, het voorkomen van grondwater- en bodembelasting en het optimaliseren van de energie-efficiëntie. Uit verantwoordelijkheid voor het milieu hebben wij ons bedrijf en onze medewerkers ook qua organisatie op duurzame zorg voor het milieu ingesteld. Al in 1997 hebben wij in onze onderneming een milieumanagementsysteem geïnstalleerd en laten wij alle onderdelen van onze bedrijfsvoering die relevantie hebben voor het milieu - van milieumanagementsysteem tot milieuauditsysteem - door TÜV Süddeutschland certificeren. Dit leggen we tevens direct vast in onze milieuverklaring. Op deze manier waarborgen wij de transparantie van ons dagelijks handelen en zorgen we dat de kwaliteit ervan wordt gecontroleerd.

Startet den Datei-DownloadLink zur aktuellen Umwelterklärung