Up
Down

Installaties

Optimale recycling door zeer innovatieve technieken

De afgewerkte olie die door KS-Recycling GmbH & Co. KG wordt overgenomen, wordt zoveel mogelijk tot waarde gebracht en als verkoopbare producten zoals basis-, smeer-, flux- en stookolie of als oplosmiddel aangeboden. Voor deze processen wordt gebruikgemaakt van de modernste constructietechnieken en de meest innovatieve procédés. Deze voorwaarden hebben wij geschapen ten behoeve van onze klanten en zij overtreffen de huidige eisen die de Europese wetgeving oplegt . Bij het gebruik van de installaties zelf wordt een zo gering mogelijk beroep gedaan op natuurlijke hulpbronnen. De sedimenten die bij de verschillende procedés ontstaan, het afvalwater en de overige reststoffen worden vakkundig afgevoerd.
Daarmee bevordert KS-Recycling GmbH & Co. KG de kringloop van herbruikbare producten en levert het een belangrijke bijdrage aan de ecologische en economische duurzaamheid.
Omdat het over te nemen afval zeer uiteenloopt qua soort en herkomst, is onze fabriek onderverdeeld in verschillende sectoren, waardoor de meest uiteenlopende behandelingsprocedés kunnen worden toegepast.